Standpunten

 • Verkiezingsprogramma VVD ...

  Verkiezingsprogramma ...

  Partijprogramma VVD Groningen 2022-2026

  Lees meer
 • Overig

  Overig

  De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers: het belang van de inwoners en ondernemers staat altijd voorop

  Lees meer
 • Gemeentefinanciën

  Gemeentefinanciën

  Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld ontvangen we dankzij onze ondernemers en inwoners.

  Lees meer
 • Criminaliteit

  Criminaliteit

  Wij willen de kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, het fundament van onze samenlevin

  Lees meer
 • Veiligheid

  Veiligheid

  De VVD wil dat iedereen in Groningen veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Samen met inwoners en ondernemers zorgt d

  Lees meer
 • Kunst & Cultuur

  Kunst & Cultuur

  Wij koesteren onze culturele voorzieningen en onze cultuurmakers. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is

  Lees meer
 • Sport

  Sport

  Sport is er voor ons allemaal en moet bereikbaar en betaalbaar zijn. Daarom willen we aan iedereen in onze gemeente, van jong tot

  Lees meer
 • Onderwijs

  Onderwijs

  Wij willen iedereen optimale kansen in het onderwijs bieden. Goed onderwijs is belangrijk voor een goede start op de arbeidsmarkt.

  Lees meer
 • Jeugd

  Jeugd

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien, zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen

  Lees meer
 • Zorg

  Zorg

  De VVD wil dat er in de gemeente Groningen goede, betaalbare en liefdevolle zorg is, waarbij de inwoner centraal staat.

  Lees meer
 • Integratie

  Integratie

  Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving.

  Lees meer
 • Werk

  Werk

  We willen graag dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en

  Lees meer
 • Ondernemersklimaat

  Ondernemersklimaat

  Als VVD stimuleren we het winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal (denk bijvoorbeeld aan Warenhuis Gronin

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid

  Bij duurzaamheid kiezen we het uitgangspunt: zonnepanelen op daken en windmolens op zee.

  Lees meer
 • Natuur

  Natuur

  Wij willen dat de gemeente stimuleert dat wijken en buurten schoon blijven. Want als dat goed gebeurt, kan de afvalstoffenheffing

  Lees meer
 • Economie

  Economie

  We willen dat er ruimte komt voor ondernemers. Vooral voor de ondernemers die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis.

  Lees meer
 • Verkeer

  Verkeer

  De VVD wil werken aan goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en ov. Verkeersveiligheid heeft daarnaast onze priorite

  Lees meer
 • Wonen

  Wonen

  Voor de VVD ligt de prioriteit bij het bouwen van huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen

  Lees meer