Disclaimer

VVD Afdeling Groningen, hierna te noemen VVD Groningen, verleent u hierbij toegang tot http://vvdgroningen.nl/ en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

VVD Groningen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://vvdgroningen.nl/ is bedoeld als vrijblijvend.

Beperkte aansprakelijkheid

VVD Groningen spant zich in om de inhoud van http://vvdgroningen.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://vvdgroningen.nl/ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VVD Groningen.

In het bijzonder is alle informatie op http://vvdgroningen.nl/ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op http://vvdgroningen.nl/ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VVD Groningen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VVD Groningen.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VVD Groningen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.