Spoeddebat over gekraakt pand Akerkstraat

Samen met het CDA en de Stadspartij hebben wij een spoeddebat aangevraagd over de ontwikkelingen rond het gekraakte Heykenspand aan de Akerkstraat in de Stad. Wij willen antwoord op de vragen hoe het kan dat er zomaar een pand bezet wordt en hoe het kan dat er niet wordt opgetreden door de politie. In plaats van het uitzetten van de krakers kregen de krakers te horen dat ze de hele nacht mochten blijven. Onacceptabel vinden wij!

Op zondagmiddag 29 september 2019 werden door diverse media meldingen gemaakt van een illegale binnentreding van een pand aan de Akerkstraat 16A door een groep ‘studenten’.[1] Inmiddels blijkt de betreffende groep te bestaan uit meerdere sympathisanten van een krakersorganisatie, 4 internationale studenten en 1 Nederlandse student. Zij willen hiermee protesteren tegen het gevoerde beleid van de gemeente en universiteit omtrent het op orde hebben van studentenhuisvesting, omdat zij per 1 november a.s. genoodzaakt worden te vertrekken uit de noodvoorzieningen, ingesteld door deze instanties.

Hoewel kraken illegaal is in Nederland sinds 1 oktober 2010, mochten de betreffende krakers na overleg met de politie, de officier van justitie en de locoburgemeester (hierna: de driehoek) overnachten in het gekraakte pand. De fracties van VVD, CDA en Stadpartij zijn zeer ontstemd en verbolgen over deze gang van zaken. Zo wordt allereerst inbruik gemaakt op het bezit van de eigenaar van het pand aan de Akerkstraat 16A. Ten tweede neemt de driehoek niet de eigenaar in bescherming, maar de krakers. Dit is volgens onze fracties de omgekeerde wereld.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties van de VVD, het CDA en de Stadspartij de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

1.       Waarom kiest het College van B&W samen met de andere partners in de driehoek ervoor om de krakers toe te staan gebruik te maken van een pand dat illegaal in gebruik is genomen en illegaal is binnengetreden? Waarom is er niet direct overgegaan tot ontruiming?

2.       Waarom heeft het College van B&W de eigenaar van het betreffende pand niet in bescherming genomen zoals verwacht mag worden conform de illegaliteit van kraken in Nederland?

Inmiddels is duidelijk geworden na een veiligheidsinspectie dat draagbalken in het pand zijn verstevigd in overleg met de gemeente. Daarnaast zijn er ook brandblussers en rookmelders aanwezig in verband met de veiligheid. Deze gang van zaken toont geen enkele intentie tot het ontruimen van het pand.[2]

3.       Kan het College toelichten waarom zij het noodzakelijk acht de krakers op hun gemak te stellen?

4.       Is het College het eens met onze fracties dat het betreffende pand particulier bezit is en dat de driehoek de taak heeft dit te beschermen tegen inbraakpogingen en zeker tegen kraken?

5.       Wat zijn daarnaast de voornemens van het College om dergelijke kraakpogingen te voorkomen?

6.       Wat zijn volgens het College de stappen die nu genomen dienen te worden zodat de eigenaar zo spoedig mogelijk weer gebruik kan maken van het pand?  

De Wet kraken en leegstand verbiedt kraken bij wet, maar heeft daarbij tevens het doel om leegstand terug te dringen. Naast de strafbepalingen zijn er ook nieuwe wettelijke bepalingen die de leegstand moeten voorkomen. Gemeenten kunnen hiermee aan pandeigenaren dwingende maatregelen opleggen om leegstand te voorkomen.

7.       Heeft de Gemeente Groningen maatregelen aangekondigd of opgelegd aan de eigenaar van dit pand op grond van de Wet kraken en leegstand?

8.       Zo nee, ziet het College het toestaan van het gebruik van het pand door de krakers als een rechtvaardiging voor de claim van de betreffende krakers dat het pand 12 jaar leeg zou staan?

I.Jacobs-Setz                     M. Bolle                              A. Sijbolts
VVD                                      CDA                                      Stadspartij