Gelukkiger? Vooral duurder!

Wat ons opvalt is een gebrekkige algemene ambitie ten aanzien van de gemeentefinanciën. Ik zal uitleggen wat mijn fractie hiermee bedoelt. Zoals jullie weten is het bijna het einde van het schooljaar. Het is de laatste week van de eindexamens van de middelbare school, de leerlingen maken zich druk om of ze overgaan, de 1e-jaars studenten blokken hard om een bindend studieadvies te voorkomen. Ik kan nog wel even doorgaan.

Het uitgangspunt van dit College is Gezond, Groen en Gelukkig.

Wat ons opvalt is een gebrekkige algemene ambitie ten aanzien van de gemeentefinanciën. Ik zal uitleggen wat mijn fractie hiermee bedoelt.

Zoals jullie weten is het bijna het einde van het schooljaar. Het is de laatste week van de eindexamens van de middelbare school, de leerlingen maken zich druk om of ze overgaan, de 1e-jaars studenten blokken hard om een bindend studieadvies te voorkomen. Ik kan nog wel even doorgaan.

We herinneren ons vast nog wel deze spannende tijd omdat het niet lang geleden is, we zitten er middenin of we zijn ouder van stressende kinderen. En wat doen wij hier, we streven een ambitieniveau ten aanzien van het weerstandsvermogen na wat gelijk staat aan ‘matig’. Dat is natuurlijk een heel bijzondere keuze. Vertelt u eens hoe leggen we dat onze leerlingen en studenten uit? We doen ons best, maar we nemen genoegen met matige resultaten. Halen we het wel of halen we het niet? Wij gaan voor een voldoende, zodat we slagen. Niet dit College. Die nemen genoegen met een ‘matig’. Dan blijf je zitten. Als opvoeder is dat in ieder geval geen term waar ik trots op zou zijn en al zeker niet een ambitie die wij als fractie na willen te streven.

Wie wordt van deze (‘matige’) begroting gelukkig?

· De toeristische ondernemer uit Sint Annen niet van wie wij een brandbrief ontvingen. De overnachting bij deze ondernemers gaat € 3,70 per persoon per nacht extra kosten. Daar komt nog eens de administratieve last voor de ondernemers overheen.

· Wij denken ook niet dat de autobezitter en de autobezoeker van het centrum gelukkig worden, er hangt een verkeerscirculatieplan in de lucht, parkeertarieven schieten de lucht in, er wordt gesproken over een milieuzone terwijl de luchtkwaliteit in onze gemeente, ook in het centrum, goed is. Dit lijkt verdacht veel op autopesten 3.0.

· Zal de werkzoekende blij zijn met een basisbaan blij zijn met de sticker ‘je bent niet geschikt voor een baan, dat ga je ook nooit worden daarom creëren we er 1 voor je’.

· Zal de huizenbezitter blij zijn met de verhoging van de OZB? Daar hebben we het al eerder over gehad.

· Denk het College oprecht dat de hardwerkende ondernemer gelukkig wordt van de explosief stijgende parkeertarieven, de duurdere terrassen en de nieuwe reclamebelasting?

Kortom wat ons betreft was het leuk geweest als dit College net als de VVD had gekozen voor werken, wonen en leven en het daadwerkelijk een begroting had gemaakt voor een inclusieve gemeente en niet een begroting waar we grote groepen inwoners uitsluiten.

Daarnaast vinden wij de stigmatisering van onze inwoners in een gemeente met 2 gezichten teleurstellend, in navolging van de Stadspartij spreken wij graag over een gemeente met ruim 230.000 gezichten. Bovendien worden hiermee de inwoners verdeeld in 2 groepen, dat roept

gedachten bij ons op van goed en fout, arm en rijk, gelukkig en ongelukkig. Nogmaals wij roepen u op: stop met deze stigmatisering!

Werken

We zijn gedaald op de ranglijst, tot volle tevredenheid van de VVD: namelijk de ranglijst van bijstandsdichtheid, van de 3e plek naar de 9e plek. Blij zijn we ook met de ambitie om op deze ranglijst nog verder te dalen: wij willen graag een daling op deze lijst zonder de basisbaan. Daar gelooft mijn fractie niet in. Deze basisbaan is bedoeld voor mensen die anders onmogelijk aan de slag zouden kunnen op de arbeidsmarkt. Dit blijft gek, wie in staat is om belangrijk werk (want dat is hoe het genoemd wordt) goed te doen zou dat ook in een échte baan moeten kunnen. Desnoods met goede begeleiding/coaching die je voor een fractie van het bedrag kunt inzetten. Daarmee help je mensen namelijk ook écht vooruit.

Maar wat werkt dan wel? Zoals bekend is de VVD altijd op zoek naar ideeën, maatregelen en mogelijkheden die maken dat meer mensen werk kunnen vinden. Fijn dat ook het College hierop in wil zetten. In een onlangs verschenen artikel blijkt dat het vereenvoudigen van regels ervoor heeft gezorgd dat landelijk 15.000 alleenstaande ouders zijn gaan werken. In navolging hierop roept onder andere Divosa gemeenten op het verrekenen van inkomsten met een uitkering eenvoudiger te maken. Een idee dat de VVD van harte ondersteunt, werk aanpakken móet natuurlijk eenvoudig zijn! Wij dienen daarom een motie in met Partij voor de Dieren en de Stadspartij die het College oproept hiermee aan de slag te gaan.

Goed onderwijs is een fundament voor de toekomst. Het is goed dat er in onze gemeente ruimte is voor het ontwikkelen van kansen voor alle kinderen (en volwassen) en niet alleen die met een achterstand beginnen aan hun leven. De begroting valt op door een ruime investering in deze doelgroep, terwijl hiermee de grote groep kinderen, die ook hun talenten willen ontwikkelen (lijkt) te worden vergeten. Ook de talenten van iedereen, die gewoon mee kan komen of excellent is moet vanuit hun gemeente de kans krijgen voor zijn of haar ontwikkeling. Als we als gemeente een aantrekkelijke gemeente willen zijn voor iedereen moet je ook in je begroting en investeringen iedereen serieus nemen en niet alleen 1 enkele doelgroep. Ook hier zouden we een inclusieve gemeente willen zijn. Wij hebben het antwoord gehoord, maar zullen het College hierin kritisch blijven volgen.

Wonen

De VVD ziet meer woningen als één van de belangrijkste thema's voor de komende jaren, en hoopt dat het College hiervan werk maakt. Hierbij zien we het leerlingengedrag in optima forma, je zit bij de mentor en je vertelt over jouw ambitie. Je wil 10-en halen. Dan vraagt de mentor naar de plannen en hoe je dat denkt te realiseren. Toen bleef het vaag. Net als bij vele leerlingen blijkt de ambitie van 20.000 woningen te hoog gegrepen en zelfs 16.000 in de plannen moet nog blijken. Kortom wij zijn op zoek naar daadwerkelijke plannen, zodat ook wij als VVD aan het einde van deze collegeperiode trots kunnen zijn.

Dan het SIF: Een stedelijk investeringsfonds is er voor de fysieke investeringen in gebiedsontwikkelingen. Dit fonds kan dus ondersteunen bij het realiseren van deze infrastructuur. Toch zie ik dat het fonds onvoldoende gevuld is. Dit College steekt dit geld in gebiedsgericht werken en niet in investeringen in de infrastructuur in wijken. De komende jaren hebben we flinke uitdagingen op het gebied van woningbouw. De VVD wil graag weten wat het structurele tekort binnen het SIF betekent voor de woningbouw. Daartoe dienen wij een motie in samen met D66, PvdA en CDA.

Leven

Ten aanzien van de leefomgeving prijzen wij ons gelukkig met een grote diversiteit in onze gemeente. De compacte stad, het groene Haren en de weidsheid van Ten Boer. Dan lezen we over meer groen in de gemeente. Op mijn weg hiernaartoe kwam ik door een groot deel van Haren, daarna via de Helperzoom naar Groningen om uiteindelijk op de Grote Markt te eindigen. U kunt zich voorstellen dat ik een grote diversiteit aan groen ben tegengekomen. Wij zouden heel graag zien dat het College eerst inzet op het op niveau brengen van de leefomgeving: immers, een slecht onderhouden leefomgeving is ergernis nummer 1 van inwoners. Trottoirs waar mensen met kinderwagen, rollators of mensen die willen hardlopen niet kunnen lopen zouden wij graag op niveau gebracht willen hebben. Mensen kiezen er dan voor om op de openbare weg te lopen, met alle gevolgen van dien.

De VVD fractie is blij dat er stappen worden gezet voor de energie neutrale gemeente, we hebben nog een lange weg te gaan en de VVD wil benadrukken dat haastige spoed zelden goed is: kritisch kijken naar hoe je investeert, sturen op uitkomsten en geen symboolpolitiek. We kunnen het geld maar één keer uitgeven.

Veiligheid

Net als het College zijn we van mening dat veiligheid heel belangrijk is, zowel binnen je eigen huis als daarbuiten. Wij zien daarom graag het programma van de ‘Week van de Veiligheid’ tegemoet.

Zoals in de commissievergadering genoemd zijn wij kritisch volger van de effecten van het sluiten van de tippelzone, ontstaat er elders een -niet gereguleerde—tippelzone? Dit maakt uitbuiting en mensenhandel onder de radar mogelijk, iets wat niemand wil.

Ten aanzien van het experiment van de gesloten keten van wietteelt zullen wij ons binnenkort beraden, ons valt op dat er weinig gemeenten zijn die hierover positieve geluiden laten horen.

Sport

De VVD constateert dat de ambitie van dit College t.a.v. sport eveneens vrij matig is:

Het Mulieronderzoek (Monitor Sportuigaven gemeenten) geeft aan dat een gemeente met > 100.000 inwoners circa € 75,-- dient uit te geven aan sport. Dit ligt ruim boven het bedrag dat de gemeente Groningen uitgeeft aan sportdeelname.

De VVD fractie is van mening dat er structureel meer geld voor bewegen en sport moet komen. Sport en bewegen dragen een leven lang bij aan meer gezonde jaren, is leuk en zorgt ook voor betere leerprestaties bij kinderen.

Tenslotte

En dan nu het eindrapport voor het College. Op de thema’s werken, wonen en leven worden nog onvoldoendes gescoord. Voor het thema groen zien wij een voldoende en voor de thema’s gezond en gelukkig twijfelen we nog over een herexamen.