VVD tegen verhoging OZB

De VVD is niet blij met de verhoging van de OZB. Door de herindeling moet een harmonisatie plaatsvinden, de VVD wilde een harmonisatie ter hoogte van het laagste tarief. Dit College kiest voor woningen voor het hoogste tarief en daarbovenop komt nog eens 10%. Een amendement van het CDA en de VVD om het OZB tarief-woningen te verlagen heeft het helaas niet gehaald. 
Volgens het College zijn huizenbezitters de profiteurs van de economische groei en kunnen wel wat extra betalen, daarnaast stelt het College dat de plannen voor wijk en dorpsvernieuwing ten goede komen aan de woningbezitters, de huizenprijzen gaan stijgen. Het College begeeft zich hiermee op glad ijs, deze stellingen zijn niet onderbouwd en deze kunnen ook niet onderbouwd worden.

Daarom hebben we met het CDA, de Stadspartij, Student en Stad, 100% Groningen en de SP een motie ingediend: het eerlijke verhaal: we roepen het College op geen stellingen op te nemen die zij niet kan onderbouwen of aantonen. De motie is aangenomen!