VVD: Zorgen over bereikbaarheid Groningen

De recent aangekondigde vertragingen bij de aanpak van Zuidelijke Ringweg baren de VVD zorgen. De bereikbaarheid van de stad komt hierdoor nog verder onder druk te staan de komende jaren. Deze nieuwe tegenslag, van zeker twee jaar vertraging, komt als een onaangename verrassing voor de VVD.

De VVD Groningen heeft altijd benadrukt dat de stad ten allen tijden bereikbaar moet blijven voor bewoners, bezoekers en hulpdiensten tijdens de aanpak van de Ringweg. De stad is ten slotte de economische motor van het Noorden en daarvoor zijn goede aan- en afvoer mogelijkheden nodig. Door uitstel van de bouw kan de bereikbaarheid niet gewaarborgd worden. Sterker nog, door de vertraging komt de bereikbaarheid van de stad zwaar in het geding.

Bovendien heeft het vertrouwen in de aannemer een flinke klap gekregen doordat de communicatie te wensen over heeft gelaten. Er is daarnaast nog geen zicht op het inschuiven van de Helperzoomtunnel. Een belangrijk project bij de gehele aanpak van de Ringweg. Kortom, de VVD maakt zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid van Groningen en wil daarom duidelijkheid van het college.