Revitalisatie Stadhuis

Op woensdag 27 september was de eerste gemeenteraad na het zomerreces. De raad heeft een feestelijke opening gehad. Voor het eerst is er dit jaar een kinderburgemeester benoemd. Javano Zwiers mag zich dit jaar kinderburgemeester van Groningen noemen. Rosalyn Marina is geïnstalleerd als locoburgemeester. 

Op de agenda van de raad was vooral de revitalisatie van het Stadhuis een belangrijk punt. Het Stadhuis is nodig aan een opknapbeurt en onderhoud toe. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid maar ook dient er verbouwd te worden doordat de gemeente Groningen boven de grens van 200.000 inwoners uitkomt en daardoor het aantal raadsleden van 39 naar 45 wordt uitgebreid. 

Voor de revitalisatie van het Stadshuis heeft de stuurgroep twee opties aan de raad voorgelegd. Het grootste verschil zit in de plek van de raadzaal en de fractie kamers: in de ene optie blijft de raadzaal op zijn huidige plaats met de beperkingen vandien en in de andere optie komt de raadzaal op de derde verdieping en gaan de fractiekamers naar beneden. Bij die tweede optie is de raadzaal tevens geschikt voor andere bijeenkomsten dan de vergaderingen van de raad.

In kosten verschillen die twee opties niet substantieel van elkaar.
Zelf zijn wij voor een sobere revitalisatie, maar waarbij wel het onderhoud plaatsvindt dat nodig is. Bovendien betreft het een momumentaal pand en verwachten wij dat de karakteristieke uitstraling behouden blijft. Onze woordvoerder Max Blom heeft teven benadrukt dat het Stadhuis toegankelijk moet zijn voor iedere Stadjer en dat de capaciteit van de publieke tribune minstens hetzelfde moet blijven


Bovendien moet het Stadhuis voor de mensen die er dagelijks werken een goede werkomgeving bieden, aan de algemene eisen (zoals ARBO) voldoen en duurzaam zijn. Dat is nu niet het geval, omdat het klimaat slecht is en er nog enkel glas in de vensters zit. Op de genoemde punten scoorde de optie met een verhuizing van de raadzaal naar de derde verdieping het beste en daarom heeft de VVD voor die optie gestemd.

Ten slotte is er gestemd over  de financiering van de Bed-Bad-Broodvoorziening. Ondanks dat wij tegen deze financiering hebben gestemd heeft de raad ervoor gekozen om de 751.000 uit te geven om de Bed-Bad-Brood-voorziening op te kunnen houden tot 1 oktober 2017.