Sport – Sport verbindt

Sport – Sport verbindt

Sport is goed voor de gezondheid. Het verbindt en verbroedert mensen. Sport biedt jong en oud waardevolle levenslessen en stelt mensen in staat onvermoede talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Sport wordt mogelijk gemaakt door tienduizenden vrijwilligers, maar staat of valt ook bij een betrokken gemeente die inzet op sport in de volle breedte. Daar kiest de VVD dan ook voor.

Investeren in sport(vak)docenten   
Nederland is een waterland. Toch leren kinderen soms te laat zwemmen. Dat is gevaarlijk. De VVD pleit er daarom voor dat het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ouders wijst op het belang van zwemles. De scholen toetsen of alle kinderen hun zwemdiploma hebben gehaald voor hun 8e jaar. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen op de basisschool al eenvoudig en laagdrempelig kennis maken met verschillende sporten en sportverenigingen. De Sporthopper biedt die mogelijkheid, maar hier is helaas op bezuinigd. De VVD wil dat de Sporthopper weer op het oude niveau kan functioneren. De VVD wil verder investeringen in inspirerende, gekwalificeerde vakdocenten voor sportonderwijs in het basisonderwijs. Zij bieden scholieren een gezondere start in het leven en leren die al vroeg sportief samenwerken, winnen en verliezen.

Investeren in breedtesport  
Tienduizenden inwoners sporten regelmatig bij een van de 300+ sportverenigingen in de gemeente. Ook hier geldt dat sporten mensen plezier biedt en gezond houdt, maar ook zorgkosten beperkt. Om plezierig te sporten, is het belangrijk dat sportvelden en sporthallen goed worden onderhouden en tijdig en voldoende beschikbaar zijn. Door goed afgestemde investeringen en door te werken met 'slimme', moderne online plannings- en beprijzingssystemen gaan we sportwachtlijsten tegen. Openstellen van sportparken moet geen overlast opleveren voor bestaande gebruikers. Ruimte voor sport in de openbare ruimte is belangrijk – op land en op water.

Sportverenigingen sterk en stabiel                                          
Sportverenigingen variëren van sterk, stabiel en zelfstandig tot klein, krimpend en kwetsbaar. Door fusies voor verenigingen aantrekkelijk(er) te maken, kan de sport zichzelf veel beter organiseren. Hier moet het uitgangspunt zijn: in eigen beheer waar mogelijk, gemeentelijk waar nodig. Ook kunnen sportverenigingen met naschoolse opvang in of op hun complexen extra middelen krijgen én een band opbouwen met de ouders van deze kinderen. Verenigingen zijn gebaat bij meer vrijwilligers - en bieden veel vrijwilligers een leuke plek voor vrijwilligerswerk en daarmee hun eigen ontwikkeling. De VVD pleit voor meer sportvrijwilligers, via de vrijwilligersvacatures bij Link050, de Vrijwilligersmakelaar en door mensen in de bijstand als tegenprestatie. Ook is de breedtesport gebaat bij goede sportzorg en -onderzoek. Het is daarom belangrijk dat ook de breedtesport gebruik kan maken van het Topsportzorgcentrum.

Stimuleer topsport in lijn met de breedtesport                      
Topsport kan werken als aanjager om mensen aan het bewegen te krijgen. Grote nationale en internationale sportevenementen alsmede inspirerende topsporters dragen daaraan bij. Topsporttalenten moeten net als andere talenten de ruimte krijgen om zich naast school te ontwikkelen. Ze hebben goede faciliteiten nodig. De VVD ziet daarom de noodzaak van een topsporthal. Topsporters kunnen in het kader van City Marketing nog meer betekenen bij de promotie van de stad. Het stimuleren van topsport dient in lijn te worden gebracht met het bevorderen van breedtesport.                                     

Sport in de openbare ruimte                                                   
Door de openbare ruimte slim in te richten en aandacht te besteden aan de wensen van sporters kan je sporten bevorderen. Dit geldt niet alleen in en rondom parken. Daarom heeft de VVD in de motie “Provincie en stad samen voor de roeiers” met succes gepleit voor veilig roeiwater voor roeiers van Gyas en de Hunze bij de aanpak van de kades van het Noord-Willemskanaal.

VVD Groningen wil dus:

  • Betaalbaar sporten voor iedereen
  • Investeer in breedtesport en sportverenigingen
  • Nog meer vrijwilligers in de sport, met de vrijwilligersmakelaar en sterkere verenigingen
  • De sporthopper in ere hersteld, zodat meer kinderen vroeg met sport kennismaken
  • Voor alle kinderen voor hun 8e jaar een zwemdiploma, daarna is te laat
  • Meer sportfaciliteiten overdragen aan verenigingen
  • Stimuleer dat sportles op de basisschool gegeven wordt door sportvakdocenten
  • Topsport in lijn met de breedtesport