Ouderen, AWBZ

Groningen is de jongste stad van Nederland. Juist daarom moeten we zorgen dat ook ouderen zich thuis blijven voelen. De VVD kiest voor een sterke positie van ouderen. Wat willen we bereiken?

MEER LEVENSLOOP BESTENDIG BOUWEN

Met de ouderen zelf moet de gemeente helpen, dat ouderen zo weinig mogelijk hoeven te verhuizen. Dat kan door: liften in trappenhuizen, meer trapliften, grotere ruimten, verhoogde toiletten, kranen met sensoren. Samen met de ouderen, eventueel woningcorporaties, buurten en verenigingen gaat de gemeente actief obstakels slechten.

GEMEENSCHAPPELIJKE WOONCOMPLEXEN OPZETTEN VOOR OUDEREN

Ouderen kunnen jongeren helpen, zoals met licht huishoudelijk werk en kinderoppas. Jongeren kunnen ouderen helpen met boodschappen halen.

BLIJVEN WONEN IN DE EIGEN BUURT

Veel ouderen durven ‘s avonds de deur niet uit i.v.m. gevoelens van onveiligheid. Kennis van de eigen buurt en de mensen is een groot goed. De gemeente zorgt met de politie en de woningcorporaties voor een veilige leefomgeving.

DE AWBZ ( ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN) WORDT AFGEBOUWD

De gemeente zorgt er met de instellingen, in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Opvang), voor dat ouderen hier niet de dupe van worden. De VVD waakt hier voor. Het Stedelijke Ouderen Overleg (SOOG) heeft hierin een ook een belangrijke rol.

TOEGANKELIJKHEID OP ALLERLEI GEBIED WORDT MET ANDEREN BEWAAKT EN BEVORDERD

  • In het verkeer
  • In het ouderen-onderwijs
  • In de sport
  • In het verenigingsleven
  • In de opvang
  • De tarieven moeten laag zijn!
Tekst: Jan Evenhuis en Rients Wigboldus - Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de VVD standpunten m.b.t. ouderen, AWBZ , AOW etc, kunt u vinden op de website van de landelijke VVD.