Veiligheid – Veiligheid spreekt vanzelf

Veiligheid – Veiligheid spreekt vanzelf

Veiligheid is vrijheid   
Om in vrijheid te leven is het belangrijk dat we ons allemaal veilig voelen en dat we weten dat we veilig zijn. Groningen is een relatief veilige gemeente. Deze veiligheid willen wij de komende periode nog beter waarborgen.

Ruimte voor burgemeester en politie om op te treden        
Om de openbare orde te handhaven, raddraaiers op te sporen, motorbendes aan te pakken en overlast te bestrijden moet de burgemeester cameratoezicht, gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholings-verboden en preventief fouilleren kunnen toepassen als de situatie daarom vraagt. De VVD wil dat de burgemeester en politie voldoende ruime kaders krijgt van de gemeenteraad om op te treden als de situatie daarom vraagt.

Cameratoezicht
Op plekken waar overlast en criminaliteit is, bijvoorbeeld in het gebied tussen de brug bij het Groninger Museum en de Vismarkt, is cameratoezicht bij uitstek geschikt om overlast en criminaliteit op een effectieve en efficiënte manier te bestrijden. Deze aanpak heeft eerder zijn vruchten afgeworpen in het A-Kwartier, waardoor de buurt weer opbloeit. Cameratoezicht is dus geen doel, maar zeer zeker een geschikt middel om onze inwoners en bezoekers veiligheid te bieden. Hierbij moeten maatregelen die ten koste gaan van privacy zorgvuldig worden afgewogen tegen beoogde voordelen.

Veilige omgeving      
We constateren dat het aantal woninginbraken daalt, wel zien we in sommige wijken waaronder de Hunze, Paddepoel en Haren-West relatief veel woninginbraken. De VVD wil inzetten op meer fysieke aanwezigheid van de politie, maar ook voorlichting aan inwoners om het criminelen niet te makkelijk te maken. Hieruit volgt het VVD-initiatief voor de ”Week van de veiligheid”. Tijdens deze week worden inwoners voorgelicht over hoe zij zichzelf kunnen beschermen en wat zij zelf kunnen doen om hun eigen omgeving veiliger te maken. Daarnaast hebben wij vorig jaar opgeroepen wijkgericht veiligheidsproblemen in kaart te brengen zodat wij deze met maatwerk kunnen aanpakken. Deze aanpak moet opvolging krijgen.

Iedereen veilig op straat       
Ongeacht wie je bent of wat je geaardheid is, moet je veilig over straat kunnen gaan. Helaas hebben wij de laatste jaren moeten constateren dat mensen worden geïntimideerd, bedreigd of zelfs met geweld te maken krijgen. De VVD heeft zich fel uitgesproken tegen dit soort verwerpelijke incidenten. Om ook bij het uitgaan geweld en intimidatie te voorkomen, moet de politie nauw samenwerken met de horeca. Zeker in een bruisende stad als Groningen.

Extra inzet tegen huiselijk geweld en kindermishandeling
In Groningen blijft het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling een aandachtspunt. Op initiatief van de VVD wordt er beter samengewerkt met scholen in de bestrijding hiervan. Wij willen deze aanpak uitbreiden naar bijvoorbeeld sportverenigingen en kinderdagverblijven. Voor ons is het onbestaanbaar dat kinderen (thuis) onveilig zijn en daar de rest van hun leven last van ondervinden.

Minder fietsendiefstal met de lokfiets        
Er worden nog steeds veel fietsen gestolen in Groningen. De VVD vindt het voorkomen van fietsendiefstal en het bestraffen van fietsendieven belangrijk. Het inzetten van een “lokfiets” is een goede manier om dit te bereiken. Voorzien van een GPS-systeem is deze fiets bij uitstek geschikt om fietsendieven te ontmaskeren. Wat de VVD betreft breiden we de bestaande aanpak uit.

Harde aanpak ondermijnende en zware criminaliteit        
Ondermijnende criminaliteit moet hard bestreden worden. In onze gemeente is geen ruimte voor criminelen die via bestuursfuncties invloed willen uitoefenen noch voor wietkwekerijen die levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Motorbendeleden die uitgaanspubliek en horecamedewerkers intimideren of afpersen moeten door politie en justitie hard aangepakt worden.

Van hulpverleners blijf je af
Hulpverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij hebben in onze samenleving. De VVD staat vierkant achter hen. Geweld, agressie en intimidatie tolereren wij niet en wij zullen altijd aandringen op een keiharde aanpak ervan. Wie hulpverleners belaagt, krijgt daarom nu al te maken met snelrecht en met hogere straffen. De VVD is voor inzet van body- of dashcams. Dit werkt preventief óf helpt om de daders te kunnen veroordelen.

Slim omgaan met de inzet    
De VVD ziet mogelijkheden voor slimme inzet door beter gebruik te maken van datagestuurde inzet en informatie met elkaar te delen. Als het nodig is investeren we in het aantal handhavingsuren. Zo kunnen foutparkeerders, snelheidsduivels in woonwijken, overlast-veroorzakers en veiligheidsrisico’s beter en concreter aangepakt worden. Bevoegde instanties moeten schade en kosten van handhaving waar mogelijk verhalen op de daders of in geval van minderjarigen op hun ouders.

VVD Groningen wil dus:

  • Ruimte voor burgemeester en politie om op te treden
  • Harde aanpak zware criminaliteit
  • Meer cameratoezicht waar nodig
  • Meer fysieke aanwezigheid van de politie op straat
  • Minder fietsendiefstal dankzij de lokfiets
  • Aangifte moet lonen
  • Extra inzet tegen huiselijk geweld en kindermishandeling