Financiële uitgangspunten

De VVD staat voor degelijk en zuinig financieel beleid. Eventuele meevallers gebruiken wij - deels- om de risicobuffer van de gemeente op peil te brengen. En bij tegenvallers kiest de VVD ervoor om efficiënter te werken en te bezuinigen, en dus niet om de belastingen te verhogen.

De VVD vindt de lokale belastingen te hoog. Te lang is de reflex bij tegenvallers op het stadhuis geweest om bijvoorbeeld de OZB te verhogen. Bovendien is weinig spaarzaam met meevallers omgegaan. De lokale belastingen en tarieven worden de komende jaren niet verhoogd en waar mogelijk en verantwoord verlaagd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor leges, paspoorten, en andere gemeentelijke documenten. Ook de afvalstoffenheffing in Groningen is te hoog. Door efficiënter te werken kan die de komende jaren flink omlaag.

Vooral ondernemers zuchten onder de zware lokale lasten in de stad. En dat kost banen. Ideeën voor nieuwe vormen van belasting, zoals reclamebelasting, wijzen wij af.

VAN SUBSIDIËRING NAAR COFINANCIERING

Teveel instellingen, verenigingen en evenementen zijn afhankelijk van de subsidie van de gemeente. De VVD wil dat er, bijvoorbeeld in de culturele sector, meer wordt gekeken naar vormen van cofinanciering en crowdfunding. Niet alleen omdat dat de belastingbetaler geld scheelt, maar ook omdat deze manier van financiering zorgt voor meer draagvlak in de samenleving. Ook binnen het domein economische zaken zien wij veel toekomst hiervoor. 

Als de gemeente een subsidie verstrekt, wordt er beter getoetst en gecontroleerd of het geld aan de afgesproken zaken is uitgegeven. Helaas is dat nodig gebleken (Wijert Welzijn, Simplon, GSb). Langlopende subsidies worden alleen in uitzonderingsgevallen verstrekt.

Bron: VVD verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de VVD standpunten m.b.t. financiën en economie, kunt u vinden op de website van de landelijke VVD.