Binnenstad, horeca

De VVD is voor een levendige binnenstad waar het goed toeven is voor bewoners, ondernemers, werknemers en andere bezoekers. Om een goede mix van gebruikers te houden is het van belang dat belangrijke voorzieningen in de binnenstad blijven en dat er ook voldoende kantoorpanden in de binnenstad blijven. De ondernemers krijgen meer vrijheid en hulp om tijdelijke of seizoensgebonden activiteiten te ontplooien.

Belangrijke evenementen in de binnenstad blijven behouden om Groningen bruisend te houden. Initiatieven die Groningen positieve aandacht brengen, krijgen de ruimte. Er moet een activerend beleid zijn waarbij de gemeente initiatieven stimuleert. De VVD is voor maximale vrijheid in het organiseren van evenement. Die vrijheid houdt natuurlijk op daar waar andere belangen onevenredig zwaar worden getroffen, bijvoorbeeld door overlast. Maatwerk is noodzakelijk.

Voor de Diepenring wil de VVD een kwaliteitsimpuls met behoud van parkeerplekken. De VVD heeft de afgelopen periode ervoor gezorgd dat terrassen langs het water gerealiseerd konden worden. Voor het behoud van de allure van de Diepenring moet ook aandacht besteed worden aan wat ín het water ligt. De gemeente kan een activerend beroep doen op de verantwoordelijkheid van de eigenaren voor het opknappen en onderhouden van arken en woonboten. Daarnaast kan de gemeente de infrastructuur voor deze woningen verbeteren.

De toegankelijkheid van de binnenstad is van cruciaal belang voor alle gebruikers. Ook mindervaliden moeten goed hun weg kunnen vinden in de stad. Tijdens de grote en langdurige bouwprojecten in de stad en met name in het centrum zal er voldoende rekening worden gehouden met de ondernemers en zullen zij, daar waar zij aantoonbaar nadeel ondervinden, voldoende gecompenseerd worden. Daarnaast moet de bereikbaarheid van de detailhandel zoveel mogelijk gewaarborgd zijn tijdens bouwwerkzaamheden. Dit alles vanzelfsprekend in goed overleg met de Groninger City Club (GCC).

HORECA

De horeca is belangrijk voor Groningen. Ze mag geen melkkoe zijn voor de gemeente. De onbeperkte openingstijden zijn een mooi staaltje keuzevrijheid dat Groningen heeft en dat moet blijven. De uitgaansmogelijkheden vormen een belangrijke toeristische trekpleister.

De lastendruk treft de horeca bovengemiddeld, omdat horecaondernemera met veel verschillende lokale lasten wordt geconfronteerd. De VVD pleit voor beperking van de lokale lasten. Vergunningen worden waar mogelijk afgeschaft en vervangen door algemeen geldende regels die goed te handhaven zijn. Ook schaffen wij de toeristenbelasting af. De inkomsten van toeristenbelasting komen meestal terecht in de algemene middelen. Dit betekent dat een beperkte, willekeurige groep ondernemers (voornamelijk logiesverstrekkers) betaalt voor zaken waarvan zij geen aantoonbaar voordeel heeft. De gemeente zorgt voor een gelijk speelveld voor horecaondernemers.

Bron: VVD verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018