Ophaalsessies verkiezingsprogramma

In maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen en onze verkiezingsprogrammacommissie is druk aan de slag met de voorbereidingen. Om tot een goed verkiezingsprogramma te komen hebben we drie ophaalsessies gepland.

De sessies vinden plaats op:

- Dinsdag 26 augustus  

- Donderdag 7 september
- Dinsdag  23 september
 
De dagen zijn opgedeeld in thema’s: 
1) gemeente en samenleving
2) lokale economie
3) sport, jeugdzorg, ouderenzorg, zorg, wonen, verkeer, onderwijs,
 
Iedereen kan zich aanmelden voor de dagen en/of thema’s door een mail te sturen naar: vvdgr2022@gmail.com. De sessie hebben plaats in de Coendersborg, Coendershaag 1 te Groningen.