Word raadslid voor de VVD!

De kandidaatstelling is geopend!

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is geopend. In deze e-mail lichten wij de procedure voor de kandidaatstelling summier toe, op MijnVVD staat een document waarin de volledige procedure inclusief benodigde documenten en tijdlijn beschreven is.

Iedereen die zich wil aanmelden voor de lijst en/of het lijsttrekkerschap, dient zijn of haar kandidatuur per e-mail bij de secretaris bekend te maken via: martien@scheepens.de. Wij verzoeken u in deze mail een korte motivatie te geven en een curriculum vitae (max. 2 pagina's) bij te voegen. De secretaris zal u vervolgens de benodigde formulieren toesturen om de kandidaatstelling te voltooien. De mogelijkheid tot aanmelding voor het lijsttrekkerschap loopt tot en met 11 juli 2021 en de aanmelding voor de lijst (ook lijstduwers) kan tot en met 15 augustus 2021. Wij verzoeken aan alle kandidaten zich ruim voor de deadline te melden zodat het plannen van gesprekken eenvoudiger voor ons wordt. Wij pogen uiteraard om met vakanties rekening te houden.

Mocht u geschikte kandidaten voor de lijst (ook lijstduwers) kennen die zich niet gemeld hebben of twijfelen over een kandidatuur, stellen wij het op prijs om deze namen te ontvangen. Wij zullen dan contact met de personen opnemen.

Bij verkiezingen hoort ook een goed verkiezingsprogramma. De verkiezingsprogrammacommissie is gestart met haar werkzaamheden en zal in augustus en september bijeenkomsten organiseren waar u met andere leden en de commissie in gesprek kunt over de inhoud. Meer informatie hierover volgt later.