Vacature bestuurslid promotie en ledenwerving

Het bestuurslid Promotie en Ledenwerving heeft als hoofddoel het aantrekken van nieuwe leden bij het netwerk Groningen en deze ook zoveel mogelijk actief te maken. Een vereniging is in zijn ontwikkeling volledig afhankelijk van de leden en de bevordering hiervan is dan ook een van de belangrijkste taken van het bestuur. In het specifiek voor de VVD Groningen zorgen leden van een betrouwbare en continue toestroom van informatie uit de samenleving voor de fracties en vormen zij een pool van mensen voor in de toekomstige fracties en bestuur.

Er zijn veel manieren om leden bij de vereniging te krijgen en te houden, wat Promotie en Ledenwerving een uitdagende en creatieve functie maakt. Waarin het bestuurslid veel vrijheid krijgt om eigen plannen uit te voeren. Daarnaast zijn er een aantal vaste taken die het bestuurslid uitvoert;

- Het (telefonisch) verwelkomen van nieuwe leden.

- Het maandelijks schrijven van een nieuwsbrief om bestaande leden betrokken te houden.

- Het tweemaal per jaar organiseren van een nieuwe ledenactiviteit, bedoelt om nieuwe leden zich welkom te laten voelen en mensen die zich willen oriënteren een laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheid te bieden.

- Het bijhouden van de activiteitenpagina op de website en de socials.

- Het eens per maand bijwonen van de gemeentelijke fractievergadering.

Daarnaast zul je veel samenwerken met het bestuurslid opleidingen en trainingen en ben je samen met gehele bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de VVD netwerk Groningen.

Competenties:

- Sociaal sterk

- Affiniteit met de politiek en het liberalisme

- Creatief

- Zelfstandig

- Handig met sociale media is een pré

Als bestuurslid Promotie en ledenwerving zul je gemiddeld 4 uur per week bezig zijn.


Je sollicitatie graag per email naar secretaris@vvdgroningen.nl voor 20 september 2020. Gesprekken vinden plaats in de week van 21 september.