VVD: 'Het doel heiligt niet alle middelen.'

Het Pepergasthuis is een prachtig stukje van onze binnenstad. Het is een monument en hoort bij Groningen. Daarom vindt de VVD dat het in goede staat moet blijven. Maar daar gaat het in deze discussie helemaal niet over. Lefier is momenteel eigenaar en wil het Pepergasthuis verkopen. De kopende partij is vervolgens gewoon gebonden aan alle regels die wij hebben over monumenten en moet een vergunning aanvragen voor eventuele verbouwingen.

De VVD vindt het pijnlijk om te zien dat de verkoop nu gebruikt wordt om een links politiek punt te maken. Doordat er een links politiek punt gemaakt moet worden, gaat de wethouder er vol in. Tunnelvisie. Oogkleppen op. Het lijkt in ieder geval duidelijk te worden: het doel heiligt alle middelen. Waar het vandaag echt over gaat, is de verkeerde informatie die wij als raad hebben gekregen. Toen alles op alles gezet werd om ook maar iéts te vinden om de verkoop tegen te houden, werd er zelfs een verordening uit 1870 gevonden. Goed speurwerk, zou je zeggen! Bij het zoeken van deze verordening, zag de wethouder echter ook allerlei aanwijzingen waaruit bleek dat de verordening helemaal niet meer zou gelden. Die aanwijzingen wezen vooral op de periode rond 1990. Dan zoek je verder, zou je zeggen. Toch is de wethouder toen niet verder gaan zoeken naar raadsbesluiten van die periode. Iets dat een journalist wel is gaan doen. Waarom zijn die raadsbesluiten niet opgevraagd? En hoe kunnen wij er nu zeker van zijn dat dit niet weer gebeurt? Door een motie aan te nemen misschien? U mag gerust weten dat wij het als VVD best lastig vonden om te beslissen over een motie. Is er iéts dat je in een motie kan zetten, dat ervoor zorgt dat dit niet weer gebeurt? Het gaat uiteindelijk immers om vertrouwen. Wij, als raad, moeten erop vertrouwen dat de informatie van de wethouder klopt. Wij hopen dat de motie (zie bijlagen), die het CDA heeft ingediend namens de gehele oppositie, een zetje de goede kant op geeft.

Onze conclusie is in ieder geval dat wij de gang van zaken in dit dossier afkeuren en wij roepen de wethouder op om te stoppen met de tunnelvisie. Vraag eens wat andere mensen om mee te kijken in dit dossier. Zet de oogkleppen af. Voor ons is duidelijk: het doel heiligt hier niét alle middelen.