Actualiteitendebat boerenprotest: 'VVD ziet geen spoedeisendheid voor debat.'

Voorzitter,
Het verbaast ons nogal dat we hier zijn, een actualiteitendebat met een spoedeisend karakter. Wij zien in het geheel geen spoedeisend karakter in deze kwestie.

Er is een beroepsgroep in Nederland die van mening is dat er regelgeving is en dreigt te komen die hun bedrijfsvoering ernstig onder druk zet, deze beroepsgroep maakt zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en of hun opvolgers, vaak hun zonen en dochters, nog wel het bedrijf kunnen voortzetten. Gelet op de grote opkomst is er een grote groep die deze zorgen heeft.

Voor deze groep en alle andere groepen mensen hebben wij het grondrecht, de vrijheid van demonstratie. Wat mijn fractie betreft een groot goed, zelfs als mensen demonstreren op een onderwerp waar wij een andere mening over hebben. Wat mijn fractie betreft staat het recht op demonstreren los van het feit of we sympathie hebben voor het onderwerp. Mijn fractie hoopt dat dat voor alle partijen geldt.

Volgens de brief die wij ontvingen van de burgemeester  is een demonstratie aangekondigd en is overleg tot stand gekomen: de afgelopen dagen door de politie en gemeente intensief overlegd met afgevaardigden van de boeren, om te komen tot een verantwoorde wijze van demonstratie. Gelet op de aangekondigde trekkers die naar de stad zouden komen, heeft de (verkeers)veiligheid prominent voorop gestaan. Daarover zijn goede afspraken gemaakt met de afgevaardigden van de boeren (met name LTO Noord). De instroom is uiteindelijk op een verantwoorde wijze verlopen en de sfeer was tot 13:30 uur goed te noemen. De trekkers zijn geparkeerd in de binnenstad, waarbij steeds voorop stond dat alle plekken bereikbaar bleven en de calamiteitenroutes gewaarborgd. Uiteindelijk zijn ruim 700 tractoren en ruim 700 boeren naar de binnenstad gekomen. Zoals we hebben kunnen lezen is de bereikbaarheid van de calamiteiten routes steeds gewaarborgd gebleven en is constant aandacht geweest voor de verkeersveiligheid.

Tot zover een veilige en vreedzame demonstratie.

Wij hebben ook geconstateerd dat er 3 ernstige incidenten hebben plaatsgevonden: wat ons betreft zeer verwerpelijk, het inrijden op een politiepaard, het forceren van de deur van het provinciehuis en het omverrijden van een afzetting op de Vismarkt. We hebben inmiddels ook vernomen dat ten aanzien van 2 van de 3 incidenten inmiddels verdachten zijn aangehouden door de politie. Wat ons betreft is het OM aan zet om te bepalen of en hoe deze dat gestraft moeten worden. Wij hebben er vertrouwen in dat de politie ook een verdachte zal aanhouden voor het 3e incident. Wat ons betreft ligt hier geen taak voor de volksvertegenwoordiging, maar is dit een taak voor politie en justitie. Wij hebben kunnen constateren dat ook de afvaardiging van boeren deze ernstige incidenten streng hebben veroordeeld. Het stelt ons gerust dat we daar hetzelfde over denken.

Daarnaast zijn we blij dat de verantwoordelijkheid voor de schade aan het provinciehuis en het gazon van het provinciehuis door de boerenorganisatie wordt vergoed.

Daarnaast zijn wij bekend met het feit dat de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen ingaat in 2020 en nu niet geldig is. Ik hoor graag van welke plicht de aanvragers van het debat vinden dat ontheffing verleend had moeten worden. 

Wat ons betreft ontbreekt de noodzaak voor een actualiteitendebat en we horen dan ook graag van de burgemeester welke spoedeisend belang er is wat voor hem de doorslag heeft gegeven om van de afgesproken termijn af te wijken.

Resume:

Een demonstratie zijnde een grondrecht, volgens de burgemeester zonder veiligheidsrisico’s verlopen, ontsiert door ernstige incidenten waarvan opsporing en vervolging in goede handen is bij politie en justitie, vernielingen aan gazon en deur welke door de boerenorganisatie worden vergoed.

Wat ons betreft absoluut geen actualiteitendebat met spoedeisend karakter waard.