Onderzoek naar uitbreiding sporthal nieuwe Brinkschool

Voor ons liggen de mooie plannen voor de verbouw van de Peter Petersenschool, de nieuwbouw van de De Brinkschool en de herinrichting van de omgeving van beide scholen. Een mooi plan waar jaren aan is gewerkt en die voor beide scholen en mooie onderwijstoekomst biedt, zoals zij zelf vorige week in de raadscommissie hebben betoogd.

Verkeer is echter wel een issue. Voor het bereiken van werk en school is het nodig dat je op tijd voordat de laatste bel gaat in school bent om de lessen te volgen.  De grote verkeersdrukte is er vooral in de ochtendspits op maandag, dinsdag en donderdag en in wat minder mate op de woensdag en vrijdag. Iedereen is in a rush op weg naar werk en school of een combinatie van beide. Het is druk. Veel voetgangers, fietsen en auto’s en afentoe nog een bus die in de buurt langskomt. Dit betekent dat iedereen op elkaar moet letten en dat ouders ook goed op hun kinderen moet letten.

De inrichting van de school is binnen de beperking van de verkeerskundige mogelijkheden zo gemaakt dat iedereen op een veilige wijze kinderen naar school kan brengen en dat auto en fiets waar mogelijk van elkaar worden gescheiden. Dat is goed. Er is zelfs nog de mogelijkheid om te zijner tijd als nodig nog te kunnen bijsturen.

Naar goed gebruik en het zal u niet verbazen merken wij, de VVD, op dat Haren als forensengemeente veel inwoners heeft die voor het werk met de auto van huis gaan en ook met de auto de kinderen naar school brengen (dit omdat ze ver van de school wonen of omdat ze na het brengen van de kinderen direct doorgaan). Hiervoor is het wel van belang dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, waar veilig uitgestapt kan worden en waardoor auto’s niet in het wilde weg op de stoep worden geparkeerd. Hierbij is het lastig om de stadse ‘normen’ op de benodigde parkeerplaatsen te plakken. Dat moeten we ook niet willen. Minder parkeerplaatsen zijn al gerealiseerd ten opzichte van de eerste plannen. We gaan van 140 naar 80 in het voorliggende plan.

Aan de andere kant kent u de gemiddelde VVD-er ook als pragmatisch. Alle leerlingen van de Peter Petersenschool en De Brinkschool met de auto naar school brengen gaat niet lukken. Veel kinderen van de scholen wonen in de buurt. De fiets is om allerhande redenen (leren fietsen in de drukte voor kinderen, gezond even in de buitenlucht, lekker bewegen, praktisch) een prima vervoermiddel voor de korte afstanden van en naar school. Wij zien dan ook dat de auto de ruimte moet hebben en dat beoogt de motie van D66  c.s. ook, maar het is ook van belang gelet op de beschikbare ruimte om de fiets waar mogelijk en nodig ook als goed alternatief om je kinderen naar school te brengen te promoten en de ruimte te geven. We steunen de motie dan ook. Wij hopen en vertrouwen op een gedegen uitkomst bij de definitieve plannen voor de her- en nieuwbouwplannen aan de Rummerinkhof, die recht doen aan alle vervoersmiddelen en recht doen aan de verkeersveiligheid.

Zelf hebben we ook nog een motie voorliggen in lijn met ons standpunt in de raadscommissie. De Brinksschool krijg in de nieuwbouwplannen een gymzaal voor de lessen bewegingsonderwijs (voor de wat ouderen, zoals ik de gymles). Dat is mooi en 2 (of misschien in de toekomst vaker) gymmen in de week is belangrijk! Maar als we dan even een stap verder kijken weten we dat gymzalen ook in de buitenschoolse uren gebruikt kunnen worden voor binnensporten. Bijvoorbeeld trainingen van een basketbalvereniging, in de winter voor de pupillen van de voetbalclub die een wedstrijdje willen spelen of voor een korfbalclub die in de zaal aan de techniek wil werken. Voor deze binnensporten is de gymzaal vaak in de uitloop wat klein of het plafond wat te laag. Graag ziet de VVD samen met een aantal mede-indieners, dat er bij het maken van de definitieve bouwplannen voor De Brinkschool ook gekeken wordt naar een gymzaal +, die ook in de buitenschoolse uren geschikt(er) is voor binnensporten. Hiermee doen we niet alleen de gymmende leerlingen maar ook de binnensportende inwoner van onze gemeente een plezier. Ik zeg laten we deze 2 vliegen in 1 klap vangen en stemt u voor deze motie!