VVD: 'De Hooghoudt Music Hall zou mooi zijn!'

Voorzitter, 

Donkere wolken hangen ons boven het hoofdLaat ik het niet onder stoelen of banken steken. De VVD maakt zich zorgen over de financiële staat van de gemeente. Dit neemt niet weg dat wij belangrijke discussies rond investeringen op waarde blijven schatten, zoals een nieuw muziekcentrum. Cultuur is absoluut van meerwaarde in Groningen. Bekende artiesten hebben hier hun doorbraak gehad of komen hier voor de unieke locatie. Hoe je het wendt of keert, wij mogen trots zijn op wat tot heden is neergezet. Hier staat tegenover dat de toekomst van de Oosterpoort niet zonder slag of stoot tot stand zal komen.  

De VVD-fractie heeft daarom enkele concrete zaken waar zij graag antwoord op ziet van het College: 

  • - In hoeverre denkt de wethouder dat er mogelijke investeerders buiten de gemeente zich zullen aandienen? Is de wethouder tevens bereid externe partijen hiervoor aan te trekken? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het combineren met een casino die nog altijd geen nieuwe locatie heeft. Ook valt er te denken aan een Hooghoudt Music Hall. Wat een unieke kans! U begrijpt dat het belangrijk is dat niet alleen de Gemeente Groningen opdraait voor de kosten, maar samenwerking zoekt met commerciële partijen.

  • - Daarnaast zien wij graag een update m.b.t. bandbreedte stichtingskosten naar nieuw prijspeil 

  • - Met betrekking tot de locatie Vrydemalaan horen wij graag van de wethouder of hij het met de VVD-fractie eens is dat de uitkomsten van het verkeerscirculatieplan (onderzoek) en het Oosterhamriktracé een behoorlijke impact kunnen hebben op de haalbaarheid van deze locatie?  Zo ja, werken de betreffende onderzoeken dan niet enorm vertragend in de zoektocht naar een mogelijke locatie voor een nieuw muziekcentrum? 

  • - Om nog even bij de locatie Vrydemalaan te blijven; wat vind de wethouder van de meerwaarde van een stadsstrand op deze locatie en zou dit ten koste van een nieuw muziekcentrum weg mogen? 

Tot slot kan mijn fractie zich vinden in de voorgedragen afbakening tot enkel Stationsgebied-Zuid en de Vrydemalaan, Ebbingekwartier. Wij kijken uit naar de reactie van de wethouder en uiteraard naar de uitkomsten van de eerste business case, want zoals terecht in de brief werd gesteld: cultuur in Groningen moet je koesteren.