Houd de energietransitie behap- en betaalbaar!

De samenhang tussen de Regionale Energiestrategie, de aanpak naar aardgasvrije wijken en zonneparken is zo groot dat wij als VVD fractie deze stukken als 1 geheel hebben gepiept (met het verzoek om gezamenlijke behandeling). Omdat het erg gekunsteld wordt als ik een woordvoering per onderdeel zal doen, hierbij de woordvoering namens mijn fractie voor het geheel van de punten aangaande de energietransitie.

Net als andere partijen hier in de raad en ook daarbuiten hecht de VVD fractie eraan dat we ons inzetten voor een transitie naar duurzamere en herbruikbare energiebronnen. De fossiele brandstoffen zijn eindig en het gebruik van het Groningse gas is (bijna) niet meer van deze tijd, zoals de minister gisteren heeft aangegeven.

De energietransitie is iets wat we met ons allen op onze mooie planeet moeten doen, maar waar wij zelf ook een steentje aan bij moeten dragen. Niet voor niets was de slogan lang geleden. Een beter milieu begint bij jezelf. Dit geldt ook voor de energietransitie. We moeten doen wat we kunnen, maar binnen een samenwerking met anderen en conform regels en kaders, die we mondiaal afspreken.

De VVD onderschrijft daarmee ook het belang van een regionale samenwerking tussen provincie, waterschappen en gemeenten in het RES. We zullen toch ons deel van de gesloten klimaatafspraken moeten halen. Hierbij is samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen van groot belang om alle benutbare mogelijkheden en innovaties te gebruiken voor ons Groninger deel van de energietransitie. Dit klinkt alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

Het eerste punt dat ik namens de VVD wil aanstippen, ziet op het feit dat een energietransitie in de aanloop geld zal kosten. Of je nu een eigen huis hebt, een vrije sector huurwoning, sociale huurwoning, een oudbouw of nieuwbouwwoning of dat je in een VvE constructie zit, je zult de kosten voor de energietransitie moeten kunnen opbrengen. Dat is een lastige opgave. De innovaties op het gebied van energie gaan door en door en de investeringen, die je nu doet in warmtepomp, zonnepanelen en isolatie moeten wel ‘economisch’ rendabel zijn voor het huishoudboekje en bijdragen aan de energietransitie. Hier zal de VVD gedurende het proces naar blijven kijken, zodat de stappen niet te groot, maar ook niet te klein zijn die gezet worden.

Daarnaast heeft de VVD al opgemerkt tijdens de verkiezingen dat het plaatsen van windmolens op land heel erg lastig is. De procedures zijn lang, waardoor de uiteindelijk vergunde windmolens in energieopbrengst voor alsdan achterblijven bij de dan gewenste opbrengsten. Ook het voeren van inspraak en procedures is een kostbare aangelegenheid. De plaatsing van windmolens kan daarom wat opbrengst en plaatsing betreft beter niet op land plaatsvinden.

De VVD is van mening dat iedereen, dus ook de gemeente Groningen haar steentje moet bijdragen aan de energietransitie. Er is echter wel een probleem. Met name het stedelijk gebied van onze provincie heeft weinig ruimte voor het plaatsen van grootschalige wind- en zonneparken, zodat onze bijdrage altijd relatief gering zal zijn. Dit houdt in dat we binnen een regionale aanpak afhankelijk zullen zijn van de andere samenwerkingspartners. Volgens de VVD moet je bij de regionale samenwerking dan ook heel goed afwegen wat de gemeente zelf (hoe klein ook) kan doen voor de energietransitie, maar ook waar het andere partijen kan helpen (op welke terrein dan ook), die meer ruimte hebben voor de wind- en zonneparken.   

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College:

-        Hoe zorgen we ervoor dat de gebruikte zonnepanelen in het zonnepark ook recyclebaar, maar nog belangrijker herbruikbaar zijn? Dit ter voorkoming van een mooie duurzame oplossing die zal eindigen in teveel afval.

-        Hoe zorgen we ervoor dat een energietransitie voor elke huishouden, met verschillende woonsituatie en verschillend inkomen, betaalbaar zal zijn?