Schriftelijke vragen over binnensportaccommodaties

Groningen, 22 juli 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Tekort aan binnensportaccommodaties

Geacht college,

De afgelopen weken zijn er een aantal verontrustende berichten in de media verschenen over een tekort aan binnensportaccommodaties in de gemeente Groningen. Zo kunnen Basketbal Vereniging Groningen (BVG) en BV Scylla niet alle trainingen en wedstrijden door laten gaan door de sluiting van de Corphushal[1]. Ook zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort luidt de noodklok over een gebrek aan voldoende trainingsruimte[2]. Voor de verenigingen komen de problemen onverwacht. Zo werd namelijk BVG en Scylla gegarandeerd dat de huidige competitie bezetting kon worden aangehouden. Door het project 'Beter Benutten' - dat de oplossing moest zijn voor het sluiten van de Corpushal - zou er voldoende accommodatieruimte ontstaan. Tijdens een bijeenkomst van sport 050 werd duidelijk dat deze toezeggingen niet kunnen worden nagekomen voor het komende seizoen. Ook DWS Oosterpoort geeft te kennen verrast te zijn en zich niet te kunnen vinden in het alternatief dat geboden wordt door op zondagavond te moeten trainen.

Volgens de fracties van het CDA, 100% Groningen, VVD en PvdD mag het niet zo zijn dat sporthallen gesloten worden, voordat de gemeente met een goed alternatief komt. Een alternatief zou kunnen zijn om een semipermanente sporthal neer te zetten, zodat een deel van de druk van de ketel wordt gehaald. Ook het moment, zo vlak voor de zomervakantie, is twijfelachtig. Clubs zitten nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen in onzekerheid. De gemeenteraadsfracties vinden het juist de taak van de gemeente om deze verenigingen te ondersteunen en stimuleren, omdat sport en bewegen van cruciaal belang zijn, voor gezondheid en welzijn. Sporten in verenigingsverband zorgt tegelijkertijd voor  verbinding tussen mensen.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties de volgende vragen aan het college:

 1. Kan het college ons een overzicht geven hoeveel verenigingen uren in mindering hebben gekregen gespecificeerd naar trainings- en wedstrijduren?
 2. Is het college het met ons eens dat er eerst een passend alternatief gevonden moet worden, voordat gesproken kan worden over het sluiten van sporthallen (zoals bijvoorbeeld de Corpushal)? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het mogelijk om de Corpushal ook dit jaar een jaar langer open te houden? Zo nee, waarom niet?
 4. Wat vindt het college van de mogelijkheid om een semipermanente sporthal te plaatsen, om de huidige druk op de binnensportaccomodaties wat te verlichten? Of ziet het college andere mogelijkheden om de capaciteit tijdelijk te verhogen en zo ja, welke?
 5. Waarom kiest het college ervoor om besluiten pas zo kort voor het nieuwe seizoen met verenigingen te communiceren?
 6. Het Project Beter Benutten moet ervoor zorgen dat de capaciteit beter benut wordt. Zo kan er per saldo meer getraind kan worden of kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld. Hoeveel trainings- en wedstrijduren zijn er extra beschikbaar gekomen, nu de roosters gemaakt zijn?
 7. Denkt het college, gezien de problematiek die hierboven is geschetst, dat ‘Beter Benutten’ nog een succes wordt?
 8. In de nieuwsbrief van Sport050 lezen we dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met niet gemeentelijke sportaccommodaties, zoals het Gomarus college en het Alfa College Sportcentrum. Wat is het resultaat van deze gesprekken en in hoeverre kan dit een uitkomst bieden?
 9. Kan het college aangeven hoeveel niet-schoolsportverenigingen op dit moment gebruik maken van Sporthal Europapark en de Sporthal van het Gomarus College?
  Ook willen we graag weten hoeveel uren er in totaal door hen gebruikt worden en hoeveel ongebruikte uren er nog beschikbaar zijn.
 10. Een paar jaar geleden heeft basketbalclub Donar de wens uitgesproken een trainingsfaciliteit te realiseren in of bij Martiniplaza, die met andere clubs gedeeld kan worden. Hoe staat het met deze plannen en kan zo’n trainingshal een deel van het capaciteitsprobleem oplossen
 11. Hoe denkt het college het tekort aan binnensportaccommodaties in de toekomst te voorkomen nu alles er op lijkt te wijzen dat ‘Beter Benutten’ met het huidige aantal vierkante meters geen afdoende ruimte biedt om te voorzien in de huidige behoefte aan binnensportaccommodaties