VVD pleit voor belang bewoners Barkmolenstraat

De VVD fractie is van mening dat iedereen een plek moet hebben om in onze gemeente te wonen. Het is een bruisende stad omringd door mooie dorpen. Dat samenleven niet vanzelf gaat is de VVD ook duidelijk. Er zijn situaties, zoals in bijvoorbeeld Noordlaren en de Buitenhof, waar bewoners elkaar weten te vinden en er mooie activiteiten worden georganiseerd. Het is lastiger als een wijk te maken krijgt met de toestroom van bijvoorbeeld veel studenten of als we voor kwetsbare groepen woonruimte realiseren. Dit laatste is de situatie in de Barkmolenstraat in Groningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend inclusief ontheffing van het geldende bestemmingsplan (in een nieuw omgevingsplan) voor de realisatie van 26 wooneenheden voor ex verslaafden. Dit kan. In 2013 is er binnen de gemeente beleid opgesteld (Leidraad realiseren voorzieningen kwetsbare groepen) om te zorgen dat met betrokkenheid van alle partijen ook vertrouwen bij iedereen, inclusief de omwonenden, is dat iedereen naast elkaar kan leven in de buurt of dorp. Helaas moet geconstateerd worden dat het volgen van het eigen beleid en het wekken van vertrouwen bij de omwonenden (nog) niet gelukt is en dat is vervelend, want zo ontstaat er voor de 26 ex verslaafden en de omwonenden van de Barkmolenstraat (nog) geen prettige en veilige woonomgeving.


De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 17 april 2 moties ingediend. 1 motie om ervoor te zorgen dat in de toekomst het deugdelijke beleid van de gemeente door alle betrokken (zorg)partijen en de gemeente goed gevolgd wordt, zodat in volgende situaties er een voor alle betrokkenen goed besluit wordt genomen, zodat ook kwetsbare groepen welkom zijn in stad en dorp. Daarnaast vinden wij als VVD fractie in de andere motie dat er ook goed gekeken moet worden naar de omgevingsvergunning van de Barkmolenstraat, want er moet nog wel wat gebeuren vanuit het college van B&W om het vertrouwen bij de buurtbewoners terug te winnen. Hier zijn excuses en actie voor nodig volgens ons.