VVD: Wie wordt werkelijk gelukkig van dit coalitieakkoord?

De VVD was blij verrast met de titel van het akkoord: De titel van het VVD-verkiezingsprogramma was Goed Leven in Groningen, die lijkt toch erg op Gezond, groen en gelukkig Groningen.

Algemeen

De inhoud vertelt ons heel iets anders. De VVD is trots op onze bloeiende en bruisende gemeente. Wij kiezen met elkaar voor een gemeente waar het goed wonen, studeren, werken, ondernemen en recreëren is. Deze coalitie kiest daar niet voor. In deze coalitie worden zij die een huis bezitten extra gestraft: ze dragen middels de OZB al belasting af, met de stijgende huizenprijzen nog eens meer, het is maar wat je gelukkig noemt.

Het is een trieste constatering dat dit coalitieakkoord spreekt over een gezond, groen en gelukkig Groningen. Maar dan vooral niet ziet over de gehele gemeente. Het coalitieakkoord gaat vooral over de oude gemeente Groningen en dan nog een beperkt deel van deze gemeente en een zeer beperkt deel van de inwoners. Zo spreken onze wethouders consequent over de stad, hiermee geven ze aan geen oog te hebben voor de nieuwe gemeente. Wij vragen ons af wat dat betekent voor de inwoners van Ten Boer, Ten Post, Garmerwolde, Garrelsweer, Lellens, Thesinge, Wittewierum, Woltersum, Onnen, Glimmen, Noordlaren en Haren. Tellen zij niet mee? Mogen deze inwoners niet gelukkig worden?

Werken & ondernemen

Wat ons betreft moet het gaan over goed leven in Groningen.  Wij denken dan aan werken, wonen en leven.

De VVD wil echte banen, geen basisbanen. Als iemand gesubsidieerd als fietssteward of klasse-assistent aan de slag kan, waarom dan niet ongesubsidieerd? Laat helder zijn, de VVD wil kiezen voor maatwerk op weg naar een echte baan.

Het MKB is naast de grote overheidsinstellingen zoals, RUG, Hanze en UMCG de banenmotor voor Groningen. Hoeveel aandacht krijgen ondernemers van deze coalitie? Hoe zorgt deze coalitie dat het groeiend tekort aan arbeidskrachten in de bouw, de installatietechniek, de ICT niet nog verder oploopt? Wij gunnen de ondernemers ruimte om te ondernemen en een faciliterende overheid. Wij hopen dat de ondernemers die kans van deze coalitie krijgen.

De ondernemers uit de binnenstad willen een bereikbare binnenstad, wat krijgen ze: bomen op de Grote Markt….Worden ondernemers daar gelukkig van?

Energie

We missen het bedrijfsleven in de energietransitie. Verduurzaming begint vaak bij bedrijven. Zij hebben experimenteerruimte nodig. De overheid moet daarom sturen op doelen en effecten en niet op specifieke technieken. Waarom geen plannen innovatieve ideeën stimuleren. Bijvoorbeeld pilots met de gemeente in een voortrekkersrol en als eerste afnemer.

Wonen

De VVD vraagt wel aandacht voor jongerenhuisvesting, we hebben toch de afgelopen periode geconstateerd dat er op dat terrein grote problemen liggen die hoognodig aangepakt moeten worden. Krijgen we straks weer studenten in een tentenkamp. Waarom pakken we deze problemen niet aan. Mogen onze studenten dan niet gelukkig worden?

Daarnaast heeft de meerderheid van de raad in de afgelopen periode zich nooit vast willen leggen op een percentage sociale huurwoningen. Het verbaast ons zeer dat de partijen die daar om goede redenen tegen waren, nu wel een percentage opnemen.

Wat ons verder opvalt is de enorme aversie voor de auto. Niet meer verplaatsen binnen de ring, maar binnenstedelijk verplaatsen moet via de ring, dus via een enorme omweg en met veel meer uitstoot. Wie wordt daar gelukkig van?

Financiën

Naar goed links gebruik geven we heel veel geld uit, nemen we een voorschot op de toekomst en zijn de brokken voor de volgende colleges. Er wordt flink ingeteerd op het eigen vermogen. Er wordt een enorme lastenverzwaring opgelegd aan de huizenbezitters.  We doen het autobezit in de ban. Zij die volgens dit college de lasten moeten dragen worden consequent weggezet als profiteurs. Die term zouden wij niet gebruiken voor inwoners die vele stenen hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan de leefbare samenleving en de gemeente hebben voorzien van economische impulsen. Blijkbaar mogen de werkende Groningers niet gelukkig blijven.

Slot

Kortom volgens de VVD is dit een coalitieakkoord waarbij ongeveer 85% van de inwoners en ondernemers helemaal vergeten wordt. Wat ons betreft mogen mensen zelf bepalen waar ze gelukkig van worden en hoeft de gemeente dat niet voor te schrijven. De gemeente moet de mensen ruimte geven om hun eigen geluk te bepalen.  Dat doet deze coalitie in het geheel niet.

Daar wordt de VVD niet gelukkig van.