De VVD wil dat de OZB, vooral voor bedrijven, omlaag gaat

De VVD wil dat de OZB, vooral voor bedrijven, omlaag gaat. Die is namelijk behoorlijk hoog en dat is slecht voor de economie en de werkgelegenheid. En de VVD wil dat er voor de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer een redelijk ingroeimodel komt. Dus geen verhoging van 88% in een keer, zoals het nu lijkt.


Tou eem.