VVD zet medewerkers Stadsbeheer in het zonnetje

Op Valentijnsdag werden de medewerkers van Stadsbeheer door de fractie van de VVD in het zonnetje gezet. Stadsbeheer zet zich elke dag in voor een schoon en leefbaar Groningen. Dankzij hun inzet blijven wegen begaanbaar, wordt ons afval opgehaald en wordt ons groen onderhouden. De VVD wilde hen daarom graag bedanken voor het werk dat door velen als vanzelfsprekend wordt gezien.

Om strak 07:30 uur werden de fractieleden en enkele vrijwilligers van de VVD Groningen warm verwelkomd bij Stadsbeheer aan de Duinkerkenstraat. Nadat iedereen zich kort aan elkaar voorgesteld had, werden de taarten door de fractieleden overhandigd aan de medewerkers van Stadsbeheer. Met deze taarten wil de VVD Groningen haar waardering uitspreken voor het werk dat zij dagelijks verrichten in het schoon en leefbaar houden van onze stad. Onder het genot van koffie en taart werd er vervolgens overgegaan op het gesprek met de aanwezige medewerkers. De fractieleden wilden namelijk graag weten tegen welke problemen zij aanlopen in hun dagelijkse werk en wat de fractie voor hen kan betekenen. Het werd in ieder geval duidelijk dat de mensen van Stadsbeheer met plezier hun werk verrichten voor onze stad.

Een veelvoorkomend probleem waar de medewerkers tegenaan lopen is het zo snel mogelijk oplossen van meldingen van inwoners. De verwachting is namelijk dat een gemeld probleem direct wordt opgelost, maar dat blijkt helaas niet altijd mogelijk. Veiligheidsrisico’s zoals opstaande stoeptegels, omgevallen bomen en kapotte straatverlichting worden zo spoedig mogelijk aangepakt. Iedereen moet namelijk veilig over straat kunnen gaan. Waar het echter gaat om meldingen over groenonderhoud wordt dit zoveel mogelijk meegenomen in de onderhoudscyclus van een wijk. Hier liggen volgens de medewerkers van Stadsbeheer daarom nog kansen: maak inzichtelijk wanneer en waar er onderhoud gepland staat. Tot slot werd er stilgestaan bij het zwerfafval in de stad. Hierbij kwam naar voren dat er zeker een beroep gedaan mocht worden op de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers en inwoners van Groningen. Handhaven en beboeten van de veroorzakers van zwerfvuil zou zeker niet geschuwd moeten worden.

Met dit bezoek heeft de fractie een mooie inkijk gekregen in het dagelijkse werk van de medewerkers van Stadsbeheer. De waardevolle gesprekken hebben ons daarnaast veel input opgeleverd. Wij mogen in Groningen blij zijn dat wij zulke toegewijde mensen bij Stadsbeheer hebben werken die onze stad dagelijks schoon en leefbaar houden.