Woordvoering Geothermie Gemeenteraad

Op één partij na schaarde de gehele raad zich achter het aangaan van het project rond het winnen van aardwarmte

Dat dat een deels ongewis avontuur was wisten we
En dat daar risico’s aanzaten wisten we ook
Net zoals we wisten dat de energie transitie noodzakelijk is
En dat je dus niet stil kunt blijven zitten, dat wisten we ook

Kortom, het grootste deel van de raad toonde moed
Net geen 100% helaas,
Maar onder strikte voorwaarden en met duidelijke kaders

De VVD is altijd helder geweest over de voorwaarden bij het project aardwarmte:

- De veiligheid bij het boren naar aardwarmte moest buiten kijf staan voor onze inwoners. Dit moest gewaarborgd worden door middel van het stoplichtsysteem bij het boren.

- En er diende te allen tijde transparantie en duidelijkheid te zijn over de risico’s en de communicatie 

Wij hebben de indruk dat dat breed gedeeld wordt in deze raad.
En dat is maar goed ook.

Inmiddels zijn we verder in het project
en de stand van zaken is genoegzaam bekend

Ik ga niet de vergelijking trekken met een huwelijk zoals mijn college Spoelstra deed in de commissie
In tegenstelling tot hem heb ik daar na 26 jaar huwelijk ruime ervaring mee
En naar genoegen kan ik u melden
Terwijl de heer Spoelstra eerst nog maar eens moet gaan verloven
Maar de vergelijking met een huwelijk bleek in de commissie wat te prikkelend en leidde nogal af.

We moeten echter wel constateren dat dit project, net als een deel van de huwelijken, niet is geworden wat raad en college ervan hadden gehoopt.

Dat het project nu eerst gestopt is, is dus verstandig en realistisch
En beperkt de schade

Maar hoe nu verder?

De VVD is een optimistisch realistische partij en kijkt graag vooruit.
Daar gaat het voorliggende raadsvoorstel ook over

Om goed die toekomst in te kunnen gaan zijn er nog wel enkele belangrijke vragen die beantwoord moeten worden

Wij zijn het dus, houdt u vast, eens met de SP
Dat dit onderzoek niet moet gaan over de schuldvraag
Maar over het afleggen van verantwoording aan de bevolking
Over het verloop van het project en de huidige stand van zaken

We zijn het verder eens met het CDA dat er qua informatievoorziening niet zo veel aan het college te verwijten valt
En we willen het net als het CDA graag hebben over de kritiek van het SodM op WarmteStad

Wij willen helder hebben in hoeverre WarmteStad is toegerust om zijn taak uit te kunnen voeren
En of de bij WarmteStad aanwezige capaciteiten voldoende zijn om dat met een goede kwaliteit te kunnen doen
En we willen weten hoe de relatie nu is met SodM, want dat blijft een belangrijke partij in dit traject en daar kunnen we niet omheen

Om dit duidelijk te krijgen zijn wij voorstander van een onderzoek
Vooral om er een goed vervolg aan te kunnen geven in de nabije toekomst 

En we staan daarom ook onder de motie die daarover ingediend zal worden.

We kunnen ons scharen achter het raadsvoorstel en het onderzoek naar alternatieven
Biomassa kan een eerste, tijdelijke oplossing zijn voor de korte termijn. Ook omdat we leveringsplicht hebben. Maar we willen net als het college graag weten wat andere mogelijkheden en bronnen zijn. En zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten daarvan.