Maidenspeech raadslid Elisabeth Akkerman

Wij zijn door de gaswinning in een complexe situatie beland. Er ligt een grote opgave voor het versterken van woningen en gebouwen, het herstellen van schade en dat terwijl het vertrouwen en gevoel van veiligheid van inwoners is geschaad. In elke andere relatie waar je geen vertrouwen meer hebt, kun je opstappen en de relatie beëindigen, met de overheid kan dat niet. De overheid heeft dus een extra verplichting om dat vertrouwen te herstellen en slagvaardig op te treden.

De nationaal coördinator en ons college willen tempo maken met de oplossingen, onze fractie ondersteunt dat. We bespreken daarom vandaag niet het meerjarenplan, dat nog op zich laat wachten, maar een brief met besluitpunten om in 2018 voortvarend aan de slag te kunnen. De VVD staat achter de inhoud van deze brief en achter de aanvullingen van ons college. Het plan zoals het er nu ligt lijkt een goed evenwicht te zijn tussen het nemen van de juiste stappen en dat ook zo snel als mogelijk te doen. Zo komen we tot oplossingen en herstel van vertrouwen. 
Om veilig te kunnen wonen en werken moeten huizen en gebouwen versterkt worden. Wij waarderen het dat ons college samen met Ten Boer bij de versterkingsopgave het voortouw neemt in de dorpsontwikkeling en hierbij oog heeft voor de kansen en samenhang op het gebied van duurzaamheid, energie en openbare ruimte. Ook waarderen we dat dit in overleg met bewoners gedaan zal worden. 
Een heldere nieuwbouwregeling is voor onze gemeente cruciaal, er ligt nu een regeling waarover nog advies gevraagd wordt. Wat de VVD betreft moet de regeling zo snel mogelijk helemaal helder zijn, zodat we veilig kunnen bouwen en dat we de extra kosten die we daarvoor maken kunnen verhalen. 

Als je de stukken leest besef je met wat een gigantische operatie we te maken hebben en ook dat het geen gemakkelijke opgave is. Door alle verschillende partijen, regelingen en afspraken zou je bijna de essentie vergeten. Die gaat wat ons betreft om 4 dingen:
dat we in Groningen veilig moeten kunnen wonen en werken;
een eenvoudige en rechtvaardige schadeafhandeling;
dat de leefbaarheid en het economisch perspectief verbetert en 
dat we de kansen verzilveren die er zijn op het gebied van duurzaamheid, innovatie, groene energie en werkgelegenheid