VVD wil opheldering over WarmteStad

De fracties van de VVD en PvdA zijn verontrust over de recente berichtgeving rondom WarmteStad. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het aardwarmteproject in het noorden van de stad. Uit interne stukken, e-mails en gespreksverslagen tussen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), WarmteStad en de gemeente Groningen is op te maken dat er al op 28 augustus jl. kritiek en zorgen geuit zijn over de veiligheidsrisico’s van dit project.

Onze fractie wil daarom tijdens het actualiteitendebat van het college weten waarom de raad niet eerder, zoals bij de presentatie op 27 september jl., volledig op de hoogte gebracht is van de kritiek en zorgen van het SodM. Daarnaast wil de VVD weten of er sinds de besprekingen met het SodM op 28 augustus en de raadssessie op 27 september onnodige uitgaven zijn gedaan met het perspectief van stoppen. Voor de VVD heeft altijd voorop gestaan dat de veiligheid gewaarborgd moet zijn bij het boren naar aardwarmte. Nu deze veiligheid zo nadrukkelijk door het SodM ter discussie wordt gesteld, moet er gekeken worden naar alternatieve energiebronnen.