Gewenste optimalisaties Zuidelijke Ringweg zijn binnen

De aanpak van de Ring Zuid wordt geoptimaliseerd met de volledige aansluiting van de Europaweg en de aanleg van de Esperantotunnel. De VVD heeft zich voortdurend sterk gemaakt voor deze twee optimalisaties van de Ring Zuid. De twee onderdelen van het verkeerstraject zijn essentieel om de stad bereikbaar te houden en de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Raadslid Max Blom benadrukt het belang van deze optimalisaties: “Om de doorstroom in en rondom de stad te verbeteren is de aanpak van de Zuidelijke Ringweg noodzakelijk. Deze optimalisaties staan al lang op ons wensenlijstje, omdat zij bijdragen aan een bereikbaar, verkeersveilig en beter gescheiden verkeersnetwerk”. 

Door lager uitgevallen risico’s kan aannemerscombinatie Herepoort de nieuwe Ring Zuid aanleggen inclusief de gewenste optimalisaties van de VVD. “Hierdoor kunnen fietsers straks veilig onder het spoor door bij de Esperantoweg en wordt de bereikbaarheid vanaf de Europaweg gewaarborgd”, aldus Blom.

In het voorjaar van 2018 zal de ombouw starten en zal de weg naar verwachting in 2021 klaar zijn.