Vertrek fractievoorzitter Sabine Koebrugge

Beste lezer,

Het moment is dan toch aangebroken dat ik voor de laatste keer jullie bericht vanuit de VVD-fractie in Groningen. Sinds 2010 heb ik mij namens de VVD in de gemeenteraad van Groningen met veel plezier mogen inzetten voor jullie en andere Stadjers en betrokkenen. Ik ben trots op onze mooie stad en op de veranderingen die mede dankzij de VVD in gang zijn gezet. Er is inmiddels veel meer mogelijk voor zowel ondernemers als Stadjers. Door de goede sfeer in de Groninger gemeenteraad en de stevige politieke debatten die we daar gevoerd hebben, kijk ik met genoegen terug op mijn raadslidmaatschap.

Het einde van mooie dingen is vaak ook het begin van een mooie, nieuwe uitdaging. Ik ben daarom zeer verheugd dat ik jullie kan mededelen dat ik begin als politiek assistent van de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser. Een baan waar ik erg naar uitkijk, maar die helaas niet te combineren is met het raadslidmaatschap in Groningen. Dit betekent dus dat ik de Groningse politiek zal verlaten.

Hoewel ik nu in Den Haag aan de slag ga, hoop ik ook nog regelmatig in Groningen te zijn. Ik heb de netwerkactiviteiten van de VVD altijd als zeer gezellig ervaren en hoop zo nu en dan nog eens iets mee te kunnen pikken. Ik krijg altijd extra energie van de campagne-activiteiten en word blij van alle vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Dank voor die enorme betrokkenheid! Zonder jullie zouden we een stuk minder zichtbaar zijn. Ik blijf gewoon campagne coach, dus ik hoop jullie nog regelmatig tegen te komen!

Ik wens de beide Jaspers, Max en Elisabeth en de fractiemedewerkers DaniĆ«lle en Wytze heel veel succes de komende periode. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de Stadjers, ondernemers en andere betrokkenen goed zullen vertegenwoordigen namens de VVD. 

Tot slot wil ik graag de mensen bedanken met wie ik nauw heb samengewerkt. Zonder de inzet van ons netwerkbestuur, het campagneteam, de wethouder, de fractie en alle betrokken VVD-leden zou onze Groningse VVD niet zo gaaf zijn. Ik hoop hier gauw weer een borrel mee te kunnen pakken! Mijn dank gaat ook uit naar alle Stadjers met wie ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Geweldig om te zien dat naast de raadsleden ook enorm veel Stadjers zelf betrokken zijn bij hun buurt en onze stad.  

Graag tot snel!

Sabine Koebrugge