Zorgen rondom Datacenter Bytesnet

De bewoners van de Reitdiepwijk maken zich zorgen over de komst van een nieuw datacentrum op het Zernike-complex. De zorgen van de bewoners zijn vooral gericht op het ontstaan van geluidsoverlast en het te laag inschatten van risico’s. De geluidsoverlast wordt enerzijds verwacht van de luchtventilatie en anderzijds door het regelmatig proefdraaien van de dieselgeneratoren. Tevens baart de opslag van een grote hoeveelheid diesel zorgen bij de omwonenden.

De woordvoerders Max Blom en Jasper Boter hebben daarom schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden en de leefbaarheid van aangrenzende wijken zoals de Reitdiepwijk. De schriftelijke vragen zijn hieronder als bijlage toegevoegd.