Joost van Keulen blijft aan als Wethouder van Groningen

In mei 2016 heb ik mij met steun van de afdeling en de regio kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. In november van dat jaar werd bekend dat ik op de eervolle plek 36 sta. Met veel enthousiasme en steun van vele vrijwilligers zijn we een succesvolle campagne gaan voeren, die leidde tot 33 zetels voor de VVD. Inderdaad, net niet genoeg voor een zetel maar wel een prachtig resultaat voor de partij. En met het doorschuiven van bewindspersonen vanaf de kieslijst, is het lidmaatschap van de Tweede Kamer een kwestie van tijd.

Er is sinds de verkiezingen veel gebeurd. Een aantal ook voor de VVD belangrijke dossiers waarvoor ik verantwoordelijk ben wil ik graag afronden. Dat betekent dat ik in ieder geval nog een aantal maanden bezig ben om die verder en in rustiger vaarwater te brengen. Dat is het verschil met een aantal maanden geleden, toen het overdragen hiervan makkelijker zou zijn geweest. Ik hou er niet van weg te lopen bij mijn verantwoordelijkheden. Na consultatie van onder andere bestuur en fractieleden heb ik daarom besloten in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 af te zien van het kamerlidmaatschap.                                                          

Ik voel mij gesterkt in dit besluit door de vele mensen die mij de afgelopen maanden hebben benaderd met de mededeling dat zij weliswaar op mij hebben gestemd maar dat het toch echt niet de bedoeling was dat ik zou vertrekken. Ik verheug me enorm op de komende periode, de aanloop naar de verkiezingen en alle mooie dingen die ik nog mag doen voor onze prachtige stad. Hophop!