Ervaring meeloopdag van Fabiënne

Ik ben Fabiënne Röben, 22 jaar en ik zit momenteel in de masterfase van mijn studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen de Master Geschiedenis Vandaag volg ik het specialisatietraject Beleid, Bestuur en Politiek. Inmiddels heb ik veel theoretische kennis opgedaan en is het tijd voor een volgende stap. Het meelooptraject biedt voor mij de unieke kans om praktische ervaring op te doen, politieke vaardigheden te ontwikkelen en om inzicht te krijgen in het politieke proces op gemeentelijk niveau. Daarom heb ik in april meegelopen met de VVD-fractie in de stad. Ik heb op 3 april de fractievergadering bijgewoond, op 5 april de commissievergadering van Onderwijs & Welzijn en ten slotte op 19 april de raadsvergadering. 

In deze maand heb ik een woordvoering mogen schrijven voor de commissie Onderwijs & Welzijn. Ik heb een woordvoering geschreven over het onderwerp Vervangingsinvesteringen kredieten Sport. Een interessant thema, want tijdens de commissievergadering op 16 november 2016 bleek de nodige kritiek te bestaan op het Mulierrapport. Dit rapport is ondersteunend bij de beleidsafwegingen die de gemeente maakt aangaande vervangingsinvesteringen in sportaccommodaties. Er is volgens de Sportkoepel - overkoepelend orgaan waar verschillende Groningse sportverenigingen bij zijn aangesloten - het nodige aan te merken op het rapport. Alvorens ik de woordvoering kon schrijven, diende ik verscheidene documenten door te lezen en heb ik telefonisch contact gehad met een deskundige.

Uiteindelijk was het mijn taak om een woordvoering te schrijven waarin ik het liberale geluid en de standpunten van de VVD liet horen. Mijn woordvoering is tijdens de fractievergadering op 3 april besproken en dit was erg leerzaam. Al met al kan ik dit traject aan iedereen die affectie heeft met de VVD en geïnteresseerd is in lokale politiek zeker aanraden!