Jasper Boter

Voor mij is het belangrijk dat Groningen een prettige woon-, werk- en leefstad blijft. Dit is volgens mij het best te realiseren vanuit het liberale gedachtengoed. Dat houdt in dat je zelf invloed hebt op het inrichten van je eigen omgeving zonder dat dit ten koste gaat van een ander.

Je kunt dit niet alleen. Er zijn situaties waarbij je ook de gemeente nodig hebt, zoals het aanvragen van een vergunning voor een uitbouw aan je huis, de veiligheid van jouw woon- en schoolomgeving,  de bereikbaarheid van je buurt, het mogelijk maken van een speelplaats in je wijk, het realiseren van sportvelden en –hallen enz. enz...

Ik laat me graag door jou uitnodigen om te luisteren naar wat er speelt in je buurt of dorp en mee te denken over de beste aanpak. Dit kan betekenen dat ik actief meezoek naar verbinding (de juiste ambtenaar, aandacht vragen voor, budgetten e.d.)  zodat jij met hulp van de gemeente jouw plannen kan realiseren.

Ik ben geboren in Groningen, ik woon in Groningen en ik werk in Groningen. Daarom gaan Stad en omgeving mij aan het hart. Maar ik wil niet alleen invloed hebben op de inrichting van mijn eigen omgeving. Nee, ik ga mij inzetten voor het nog prettiger wonen, werken en leven in de nieuwe gemeente Groningen.